Zwrot kosztów remontu współwłasności

Pobierz

Zwrot kosztów …III CZP 80/79 (OSNC 1980, nr 9, poz. 157) współwłaściciel, który dokonał nakładów koniecznych na nieruchomość będącą przedmiotem współwłasności, nie może żądać …W pozwie należy wnieść o zasądzenie od Pozwanego (współwłaściciela, który uchyla się od obowiązku poniesienia kosztów remontu) na rzecz Powodów (pozostałych …Jednakże współwłaściciel, który dokonał nakładów koniecznych na nieruchomości, będącej przedmiotem współwłasności, nie może żądać zwrotu wartości tych nakładów …Oczywiście nie każdy ze współwłaścicieli musi partycypować w kosztach remontu w takich samych rozmiarach jak inni, lub w takim zakresie jaki wynikałby z jego udziału …Zgodnie ze stanowiskiem judykatury roszczenie współwłaściciela o zwrot nakładów dokonanych na wspólną nieruchomość ma obligacyjny charakter, powstaje i jest …Mamy dobrą wiadomość dla właścicieli mieszkań, którzy wyręczyli wspólnotę w remoncie części wspólnych budynku i otrzymali za to zwrot..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt