Jak pisać projekty unijne szkolenie

Pobierz

Polska na lata 2014-2020 otrzymała 82,5 miliardów euro, czyli 349 miliardów złotych z polityki spójności.. 22 845 52 53Uczestnicy szkolenia: Szkolenie przeznaczone dla zespołów projektowych: kierowników projektów unijnych, koordynatorów, specjalistów ds. funduszy unijnych, księgowych, kadrowych, osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, prawników, audytorów w jednostkach, które podpisały umowę o dofinansowanie projektu unijnego.Klauzula informacyjna.. Przykładowy pogram szkolenia: Gdzie szukać finansowania zewnętrznego.Przygotowując się pisania projektu unijnego i aplikowania o dotację wyszukujmy niezależne, obiektywne dane charakteryzujące i opisujące potencjalnych odbiorców naszych działań, zbierajmy dane pochodzące ze źródeł, które w powszechnym odbiorze uznawane są za obiektywne i wiarygodne.Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym: "KURS PISANIA WNIOSKÓW UNIJNYCH -1-dniowe warsztaty skutecznego aplikowania o środki europejskie".. Ich uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie starać się o pieniądze, przygotowywać biznesplany na potrzeby projektów, zarządzać projektami finansowanymi ze środków unijnych i księgować projekty unijne.Projekt jest przedsięwzięciem zaplanowanym, działaniem mającym określony swój początek i koniec, jego głównym celem jest doprowadzanie do pozytywnych skutków, wytworzenia nowej jakości..

Fundusze unijne 2014-2020.

Nasz kurs p.t.. Pamiętaj!. Czyli konsultant obsługi .Po opłaceniu szkolenia otrzymasz dotyczące go informacje organizacyjne.. Dlatego istotne jest, aby realnie ocenić jakie przychody i jakie zyski będzie generował projekt po jego zakończeniu.. Terminy szkoleń 6-7 czerwca br. i 13-14 czerwca br. * Prowadzenie i realizacja projektów.. TEMAT SZKOLENIA: Kurs pisania wniosków unijnych TERMIN SZKOLENIA: 28.02.2012 - WROCŁAW CZAS TRWANIA: 8 godzin lekcyjnych; w godz. 9.00 - 16.00* Jak napisać dobry projekt?. 2.Fundusze strukturalne w latach 2007 - 2013.Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu z omawianiem konkretnych przykładów dobrych i złych praktyk.. W Bazie może znaleźć się każda instytucja, która świadczy usługi w obszarze szkoleń i doradztwa zweryfikowana przez Administratora dostawcy usług, na które może się zapisać uczestnik posiadający dofinansowanie ze środków publicznych, oraz takich, których koszty uczestnik pokrywa z własnych środków.Program szkolenia był wielokrotnie prezentowany na Studiach Podyplomowych z "Zarządzania projektami UE", ciesząc się bardzo dobrym odbiorem i pozytywnymi opiniami i komentarzami uczestników..

w Szczecinie odbędzie się szkolenie otwarte: FUNDUSZE UNIJNE: JAK POZYSKAĆ?

Porady ekspertów i forum dyskusyjne.Rozliczenie projektów unijnych.. ️16 lat doświadczenia ️ Ponad 18 500 przeszkolonych osób ️3700 przeszkolonych firm i instytucji.. Dzięki reklamom czytasz za darmo.. Do każdego ogłoszenia o konkursie załączone są wszystkie dokumenty, opisujące zasady ubiegania się o unijne dofinansowanie (regulamin konkursu, w którym wyliczone są wszystkie kryteria, formularz wniosku wraz z instrukcją jego przygotowania).. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji swoich zadań wynikających m.in. z ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, w .Szanowni Państwo,w imieniu Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER miło mi poinformować Państwa, że w dniach 25-26 listopada 2010r.. CELE: *zdobycie podstawowej wiedzy o możliwościach realizacji projektw finansowanych z funduszy europejskich ; *poznanie specyfiki przygotowania projekt.Jak się do tego zabrać?.

Szkolenia unijne dają możliwość nabycia nowej wiedzy nie tylko dla osób indywidualnych.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiele praktycznych umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania projektem unijnym .Nasza oferta adresowana jest do wszystkich instytucji, które zamierzają pozyskać środki finansowe z Unii Europejskiej na szkolenia oraz które już realizują projekty szkoleniowe współfinansowane ze środków unijnych.. Szanowny Czytelniku!. Często projekty kierowane są także do firm, dzięki czemu mogą one podnieść kwalifikacje swoich pracowników.Szkolenie poprowadzi specjalista z dziedziny projektów unijnych posiadający wieloletnie doświadczenie w pisaniu, rozliczaniu, jak i kierowaniu projektami unijnymi.. 4) Czwarty krok to nic innego jak realizacja szkolenia i jego ocena!Nadużycia finansowe w projektach unijnych w Perspektywie Finansowej 2014-2020 - Certyfikowane szkolenie (.). UNIA EUROPEJSKA: Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST: 24-25/02 online: 24.02.2021: 1090 zł netto : Jak prawidłowo udzielać zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach unijnych .Szkolenia.. Wielkość grupy: 15: Program: WYKŁAD 1.Informacje wstępne.. Prosimy o .Korzyści ze szkolenia: nauczyciele zobaczą jak należy właściwie pisać projekty, nauczyciele poznają przykłady instytucji wspierających oświatę, nauczyciele dowiedzą się, jakie są zewnętrzne źródła finansowania placówek edukacyjnych..

Fundusze unijne to serwis poradniczy dla osób zainteresowanych dotacjami z funduszy unijnych.

Niejednokrotnie ocena rentowności projektu jest warunkiem obligatoryjnym, aby otrzymać dofinansowanie.. W rejestracji na szkolenie zawsze możemy Ci pomóc - gdybyś napotkał trudności, wystarczy, że skontaktujesz się z naszym doradcą.. Pieniądze te przełożą się na lepszą jakość życia, umacnianie nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki oraz na inwestycje w przyszłe pokolenia.Zarządzanie projektami unijnymi - jak poprawnie zrealizować cały projekt i uniknąć zwrotu dofinansowania.. Zapisz się na szkolenie!. Informacje o dotacjach, regionach, abc funduszy unijnych, szkolenia i punkty konsultacyjne.. Drugą połowę stanowi poprawne rozliczenie środków otrzymanych z Unii Europejskiej.KURS ONLINE.. Administratorem Państwa danych osobowych jest Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.. Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej w kameralnej grupie pozwalającej na indywidualne podejście wykładowcy do Uczestników zajęć.Szkolenia z projektów unijnych to kompendium wiedzy o Funduszach UE.. Dotacje Unijne - Sekrety firm doradczych to wyjątkowe szkolenie, które zawiera niezwykle skuteczne techniki i sposoby ubiegania się o dotacje unijne.. Pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie oraz podpisanie umowy na realizację projektu to jedynie połowa sukcesu na długiej drodze do zrealizowania inwestycji dofinansowanej ze środków unijnych.. Projekt opisuje zastaną rzeczywistość, określa czas, kierunki i sposoby jej zmiany, definiuje niezbędne do tej zmiany zasoby.Szkolenia EFS i szkolenia jak pisać wnioski unijne.. i proponowany jest w 2 trybach: weekendowym (zaocznym) - 4 zjazdy (8 dni), gdzie zajęcia odbywają się co tydzień w soboty i w niedziele, w godzinach 8-14 lub 14-20 (godziny mogą ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach) dzienny - 8 dni , od poniedziałku do piątku .Projekty unijne .. Zadzwoń!. Szkolenie będzie prowadzone jako 20% wykładów z zakresu zagadnień umożliwiających sprawne poruszanie się w tematyce projektów unijnych oraz 80% interaktywnych warsztatów z zakresu pisania wniosków o dofinansowanie połączonych z omawianiem konkretnych .Atutem szkolenia jest kumulacja w formie jednodniowego szkolenia, w niezwykle przystępnej formie, bardzo rozległego obszaru wiedzy, który nazywamy "pozyskiwaniem dotacji unijnych".. Metody pracy podczas szkolenia on-line: wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotelFundusze UE 2014-2020 i pomoc publiczna.. Czyli jak być doradcą projektów unijnych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt