Podanie o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia

Pobierz

Podpis koordynatora praktyk 1 zaświadczenie o zatrudnieniu wraz z charakterystyką Instytucji oraz zajmowanego … 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.. Zaświadczenie o zatrudnieniu-zwolnienie z …podstawie umowy o pracę na czas określony/ zatrudnienia na podstawie umowy cywilno- prawnej/prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej / podjęcia …Zwracam się z prośbą o zaliczenie mi obowiązku odbywania praktyk na podstawie zatrudnienia w zakładzie pracy / prowadzenia działalności gospodarczej / …Zwracam się z prośbą o zaliczenie mi obowiązku odbywania praktyk studenckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na …* TAK Jest uwrażliwiony (-na) na problemy osób i grup społecznych znajdujących się w trudnym położeniu lub w szczególnej sytuacji życiowej, aktywnie …Wniosek opiekuna studenckich praktyk zawodowych Wnioskuję, na podstawie przedstawionych dokumentów, o zaliczenie studentowi (studentce) pracy zarobkowej jako …tyk dyplomowych określone w regulaminie praktyk obowiązującym na kierunku ZARZĄDZANIE.. Podpis Koordynatora ds. praktyk z ramienia Uczelni 1 W przypadku …Jednocześnie, po zapoznaniu się z obowiązującą na studiach instrukcją realizacji praktyki, oświadczam, że charakter wykonywanych przeze mnie obowiązków odpowiada …WNIOSEK O ZALICZENIE PRAKTYK NA PODSTAWIE ZATRUDNIENIA TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI REWALIDACJI OSÓB ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Zwracam …W okresie zatrudnienia pracownik miał możliwość zapoznania się z(e)**: * niepotrzebne skre ś li ć ** informacje o wykonywanych czynno ś ciach wynikaj ą cych z …Nr albumu WNIOSEK O ZALICZENIE PRAKTYK NA PODSTAWIE ZATRUDNIENIA TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Zwracam się z …Jednocześnie, po zapoznaniu się z obowiązującą na studiach instrukcją realizacji praktyki, oświadczam, że charakter wykonywanych przeze mnie obowiązków odpowiada …Zwracam sięz prośbą o zaliczenie PRAKTYK ..

Na podstawie art. 75 ust.

Wniosek …WNIOSEK O ZALICZENIE PRAKTYK NA PODSTAWIE ZATRUDNIENIA Zwracam się z prośbą o zaliczenie wykonywanej przeze mnie w okresie od.WNIOSEK O ZALICZENIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ NA PODSTAWIE ZATRUDNIENIA/STAŻU/WOLONTARIATU Zwracam się z wnioskiem o zaliczenie praktyki zawodowej w semestrze ………………… w roku …Imię i nazwisko., dnia Kierunek studiów.. Nr albumu WNIOSEK O ZALICZENIE PRAKTYK NA PODSTAWIE ZATRUDNIENIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA WIEDZA O …WNIOSEK O ZALICZENIE PRAKTYK NA PODSTAWIE ZATRUDNIENIA TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI REWALIDACJI OSÓB ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Zwracam się z …Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia / podejmowania innej działalności, w tym badawczej Zwracam się z prośbą o zaliczenie mi …Zwracam się z prośbą o zaliczenie mi obowiązku odbywania praktyk na podstawie zatrudnienia w *zakładzie pracy / prowadzenia działalności gospodarczej / …Osoby, zaliczające praktyki studenckie na podstawie działalności zawodowej powinny do wypełnionego Wniosku o zaliczenie praktyk na podstawie umowy o pracę lub innej …Zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia (umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna) Wszystkie osoby czynne zawodowo (zatrudnione w oparciu o umowę o …1) Zaliczenie praktyki zawodowej na podstawie wykonywanych obowiązków zawodowych: ‒ student przesyła w formie mailowej wniosek do Dziekana WNPiS o …Zaliczenie praktyki zawodowej następuje na pisemny wniosek studenta składany do Dziekana..

Podpis koordynatora praktyk 1 zaświadczenie o zatrudnieniu wraz z charakterystyką Instytucji oraz zajmowanego …Na podstawie art. 75 ust.

3 regulaminu …WNIOSEK O ZALICZENIE PRAKTYK NA PODSTAWIE .. z 2018 r., poz. 1668) w związku z § 21 ust.. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt