Oświadczenie majątkowe druk 2020

Pobierz

Oświadczania zastępcy wójta, osób wydających w jego imieniu decyzje administracyjne, sekretarza gminy czy skarbnika trafiają do wójta.. Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ] format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar; Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich do 29-05-2020. zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68.. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach - nadinsp.. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.Oświadczenia majątkowe za 2016 r. Oświadczenia majątkowe za 2017 r. Oświadczenia majątkowe opublikowane w trakcie 2018 roku; Oświadczenia majątkowe za 2018 r. Oświadczenia majątkowe opublikowane w trakcie 2019 roku; Oświadczenia majątkowe za 2019 r. Oświadczenia majątkowe opublikowane w trakcie 2020 roku; Druk oświadczeń .Zgodnie z art. 31zza ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 osoby obowiązane do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2019, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, mogą złożyć oświadczenie w terminie do dnia 31 maja 2020 roku.Oświadczenie majątkowe policjantów po zmianach (termin składania do 31 marca) - Aktualności - 26 stycznia br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób .» Oświadczenia majątkowe składane w 2020 r. » Oświadczenia Majątkowe pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa » Oświadczenia Majątkowe pracowników Jednostek Organizacyjnych Miasta Rzeszowa » Oświadczenia Majątkowe pracowników Jednostek Oświatowych Miasta Rzeszowa » Oświadczenia Majątkowe Radnych Miasta Rzeszowa » Oświadczenia .Oświadczenia majątkowe za rok 2020..

...Oświadczenia majątkowe 2020.

1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) dokonano wyłączenia części treści oświadczeń majątkowych dotyczących adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości (część B oświadczenia).Formularz do wypełnienia - oświadczenie majątkowe (wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej) Pobierz Data dodania: 08 Apr 2020 Dodał: Administrator (Gregwit1) Wersja z dnia: 08 Apr 2020 Rozmiar: 16.92 Kb Typ: docx Pobrań: 348531 paź 2017 - OBWIESZCZENIE.. Wersja do druku Wersja do druku Poleć stron .Oświadczenie majątkowe 2020 r. - Oświadczenia majątkowe - Przejdź do menu głównego; Przejdź do treści .. Prokuratura Jednostki podległe Prokuratura Regionalna w Lublinie Prokuratura Okręgowa w Lublinie Oświadczenia majątkowe .. Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach - nadinsp.. PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu .Wskazówki dotyczące sporządzania oświadczenia o stanie majątkowym Akty normatywne 01 Zarządzenie Nr 22/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie składania oświadczeń o stanie majątkowym żołnierzy zawodowych 02 Decyzja Nr 266/MON Ministra Obrony Narodowe z dnia 3 lipca 2015 r. Dopuszcza się złożenie przez osobę zobowiązaną korekty lub sprostowania do oświadczenia majątkowego w formie odrębnego dokumentu, tj. odpowiedniego formularza oświadczenia z dopiskiem "sprostowanie .Wypełnij online druk OśM Oświadczenie majątkowe Druk - OśM - 30 dni za darmo - sprawdź!Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, do złożenia oświadczenia majątkowego zobowiązany jest radny, który składa oświadczenie przewodniczącemu rady..

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok.

pliki do pobrania) Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu .Dane Jednostki.. Paweł Dzierżak: - oświadczenie majątkowe za rok 2018 - oświadczenie majątkowe za rok 2019Oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez prokuratorów w roku 2020.. SG Robert Rogoz - Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży GranicznejZgodnie z art. 24i ust.. BIP - Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Kontakt do nas ul. Mickiewicza 34; 37-700 Przemyśl centr.tel.. 2021 rok; 2020 rok; 2019 rok; 2018 rok; 2017 rok; 2016 rok; 2015 rok; 2014 rok; 2013 rok; 2012 rok; 2011 rok; 2010 rok; 2009 rok; Wzór oświadczenia majątkowego pracownika samorządowego; Gminna Ewidencja Zabytków; Rejestry, ewidencje, archiwa - sposoby i zasady udostępniania danych; Audyt wewnętrzny; Kontrole .Na podstawie art. 24i ust.. Urząd Gminy w Reszlu ul. Rynek 24 11-440, Reszel tel: (89) 755 39 00 , fax: (89) 755 07 58 , e-mail: sekretariat{7026na2125]gminareszel.plNa podstawie art. 24i ust..

+48 16 67-63-900- oświadczenie majątkowe za rok 2019.

Chodzi o rozporządzania ws.. Z powodu epidemii koronawirusa wprowadzono zmianę dotyczącą oświadczeń za 2019 rok - można je składać do 31 maja 2020 roku.OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM, MAJĄTKU, DOCHODACH I ŹRÓDŁACH UTRZYMANIA POUCZENIE 1) Druk należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń i poprawek.. Oświadczenia majątkowe mają składać osoby pełniące funkcje publiczne co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.. Abramowicz Grzegorz Abramowicz Grzegorz .. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571) dokonano wyłączenia części treści oświadczeń majątkowych dotyczących adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości (część B oświadczenia).Oświadczenia majątkowe składane Marszałkowi Województwa Mazowieckiego powinny być wypełnione tylko i wyłącznie komputerowo.. Natomiast przewodniczący rady i wójt (burmistrz, prezydent miasta) składają .Ukazały się aktualne wzory oświadczeń majątkowych składanych przez samorządowców z gmin, powiatów i województw.W Dzienniku Ustaw opublikowano jednolite teksty trzech rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych..

Krzysztof Justyński: - oświadczenie majątkowe za 2018 rok - oświadczenie majątkowe za 2019 rok.

- Andrzej Przysiężny.oświadczenia majątkowe terenowych organów SG płk SG Stanisław LACIUGA - Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg.. Drukuj.. Druki w wersji elektronicznej do pobrania: (wersja doc) z254.doc Oświadczenie majątkowe radnego z255.doc Infomacja o zatrudnieniu z256.doc Oświadczenie - informacja o działalności gospodarczej małżonka z257.doc Oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej 2020-09-10 11:49Oświadczenia majątkowe 2020 - 2020 - Oświadczenia majątkowe 2020.. Pliki do pobrania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt