Wzór podania o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej pdf

Pobierz

Wersja pdf: Podania_ do_ dyrektora.Przykład podania o pracę, którym można się wzorować tworząc swój dokument.. Po zakończeniu pisania / edycji podania nie zapomnij zapisać dokumentu do formatu PDF.Aplikując do służby w Policji należy złożyć komplet dokumetów w postaci: Podanie o przyjęcie do służby (wzór plik do pobrania pdf), Kwestionariusz osobowy część "A" i "B" (plik do pobrania pdf), Dokument potwierdzający wykształcenie (kopia, oryginał do wglądu),1.. Strona głównalewy róg: data Twoje imię i nazwiko adres miasto z prawej: imię i nazwisko dyrektora nazwa szkoły adres miasto środek: PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do Państwa szkoły.. —-we Wrocławiu P O D A N I E Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu ogólnym z .JAK NAPISAĆ PODANIE PORADNIK Co to jest podanie.. Podanie o powtarzanie klasy.. 1. korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole .7.. Inne szkoły, do których składam podania o przyjęcie do klasy pierwszej (pełna nazwa szkoły ponadgimnazjalnej, ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość) (pełna nazwa szkoły ponadgimnazjalnej, ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość) Wypełniają: uczeń i rodzice / opiekunowie prawni.Do podania/wniosku należy dołączyć dokumenty uprawniające do rekrutacji w przyjęciu do szkoły na podstawie ..

3.Podanie o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej - przykład.

Wzór dokumentu do pobrania, edycji i druku w plikach doc i pdf.. Nazwisko.. Nazwa i adres jednostki, do której składany jest wniosek.. Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej I.. Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn.. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r.Odpowiedz.Wzór dokumentu do pobrania, edycji i druku w plikach doc i pdf.. Większość z nas samodzielnie pierwsze swoje podanie w życiu, pisze kiedy musi złożyć dokumenty o przyjęcie do szkoły średniej.Szkoły, do których kandydat nie został przyjęty przechowują jego dane przez okres jednego roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu .WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ .. Dane osobowe kandydata i rodziców/prawnych opiekunów (Tabelę należy wypełnić czytelnie, literami drukowanymi) 1.Podanie o przyjęcie do innej klasy składa się na ręce dyrektora szkoły, do której uczeń chce się przenieść albo w ramach której chce zmienić jedynie klasę.Jeśli uczeń nie jest jeszcze pełnoletni (nie ukończył 18 lat), w jego imieniu wniosek składa jego opiekun prawny np. rodzic.. zm.), administratorami danych są szkoły .. wniosek - wzór Author: Admin Created Date: 4/22/2015 10:39:22 AM .PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ (wypełnić drukowanymi literami) PESEL Proszę o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2016/2017 według niżej przedstawionych preferencji: Nr pref NAZWA SZKOŁY Typ szkoły Profil /zawód Języki obce 1. kontynuacja II język 2..

Podanie o przyjęcie do szkoły.

Pobierz podanie o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego (pdf) Pobierz podanie o przyjęcie do Szkoły Policealnej (pdf) Aby otworzyć powyższe dokumenty, potrzebujesz programu Adobe Acrobat Reader.. Pod tre ści ą, po prawej stronie umieszczamy zwrot grzeczno ściowy: Z powa żaniem Z wyrazami szacunku a pod nim czytelny, własnor ęczny podpis, nawet je śli tre ść jest wydrukiem z komputera.. Chodzi mi o to, że teraz będę składała dokumenty do szkół i muszę napisać podanie w którym wpisze (tak myślę że takie muszę napisać do każdej szkoły) którą szkołę podałam jako pierwsza którą jako drugą i którą jako 3 i nie wiem jak to napisać.Wzory dokumentów Znajdziesz tu przykłady i wzory gotowych regulaminów, pism, dokumentów niezbędnych w codziennej pracy szkoły!Każdy wzór i przykład możesz edytować, dopasować do specyfiki swojej szkoły i masz gotowe rozwiązanie!. Je żeli do podania chcemy doł ączy ć jakie ś inne dokumenty, to musimy poni żej podpisu po lewej stronie napisa ć "Zał ączniki" i wypisa ć je w punktach.Jak napisać podanie do szkoły średniej?. zapisu art. 20 Ustawy z dnia 7 września 1991r.. Proszę o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży według preferencji przedstawionych na odwrocie mojego podania..

Pdf s-przykładowy wzór podania.

PO: Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.. Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji Dyrektor.. 1, jeżeli dziecko:.. 80% Pochwała życia w mieście - rozprawka- za stałą aktywność na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego (do 3 punktów).. Zgodnie z informatorem do szkół ponadgimnazjalnych Małopolski na rok szkolny 2005/2006.. Podanie o przyjęcie do szkoły.. Dokumenty składane przez kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej podanie o przyjęcie do szkoły na druku opracowanym przez Zespół Szkół, świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,Pobierz podanie do naszej szkoły Podanie do szkoły na rok szkolny 2020/2021 (wersja PDF lub MS WORD) Klauzula RODO (wersja PDF lub MS WORD) Szukaj.. Przykładowy wzór podania oraz przykładowe uzasadnienie Twoje imię i nazwisko Wrocław, dnia 2007.08.24 Ulica i numer mieszkania kod pocztowy i miejscowość tel.. Może służyć jako inspiracja do stworzenia podania o pracę w szpitalu, przedszkolu, w banku czy bibliotece.. Podanie o przeniesienie do klasy.. o przyjęcie do szkoły, o pracę czy o urlop dołożymy wszelkich starań aby umieścić tu profesjonalnie napisane podanie, z którego będzie można do woli .Prawo ochronne na wzór użytkowy "W chwili obecnej uzykałem prawo ochronne na wzór użytkowy na okres od 1997 r. do 2007 r.podanie wzór do szkoły.W serwisie Dzienniklodzki.pl znajdziesz najciekawsze wiadomości, zdjęcia i wideo związane z: podanie wzór do szkołyPobierz darmowy wzór podania o pracę w formacie PDF i DOXC!Pobierz: wzór podania do szkoły średniej.pdf..

Dotychczas uczęszczałem do szkoły XYZ.

Mikołaja Kopernika w Głogowie 67-200 Głogów, ul. Daszyńskiego 15 I.. Warszawa, 20.05.2002 Jan Kowalski 00-000 Warszawa ul. Śliczna 301 Dyrekcja II LO im.. Darmowe szablony i wzory.. Dane osobowe kandydata do szkoły:81% Podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej; 82% Podanie do szkoły ponadgimnazjalnej; 84% Zgubiłeś swoje świadectwo szkolne-podanie; 86% Literacki wizerunek matki cierpiącej.. Podanie o przyjęcie do szkoły (wzór dostępny w sekretariacie zso w Piszu lub na stronie do Podanie o przyjęcie do szkoły.. 36 pkt 1.. Darmowe wzory i przykłady rozmaitych podań.. Prośbę swoją motywuję profilem klasy ABC, który jest szczególnie bliski moim zainteresowaniom/wysokim poziomem .Zwracam/y* się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bytowie .. podanie_o_przyjecie_do_szkoly Author: Paulina Created Date: 10/19/2012 8:31:53 AMPrzykładowy wzór podania oraz przykładowe uzasadnienie Twoje imię i nazwisko Wrocław dnia 2007 08 24 Ulica i numer mieszkania kod pocztowy i Podanie o wydanie opinii.. Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.Wzór podania o pracę do pobrania i wypełnienia (MS Word / docx): Przygotowaliśmy dla Ciebie gotowy i za darmo przykładowy dokument podania, pobierz i edytuj w programie Word.. Wyszukiwanie w witrynie: Wybierz językArt.. PO: Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust.. Podpis rodzica/prawnego opiekuna Podpis .PODANIE o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im.. Większość z nas samodzielnie pierwsze swoje podanie w życiu, pisze kiedy musi złożyć dokumenty o przyjęcie do szkoły średniej.1 Imiona i nazwiska wnioskodawców rodziców/prawnych opiekunów kandydata..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt