Wniosek o patronat marszałka województwa podlaskiego

Pobierz

Promocja gospodarcza.. Wniosek o Honorowy Patronat Marszałka Województwa.. • Wniosek o Patronat należy złożyć nie później niż miesiąc przed terminem planowanego przedsięwzięcia.. Więcej.. Dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami.. Światowej sławy tenor Andrea Bocelli w koncercie wielkanocnym z Orkiestrą Opery i Filharmonii .Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.. Wniosek o objęcie imprezy patronatem medialnym portalu Wrota Podlasia Kultura 1.Województwo Podlaskie; Samorząd Województwa; Sejmik Województwa; Zarząd Województwa; Urząd Marszałkowski; POWIATY I GMINY; Powiat Augustowski; Powiat Białostocki; Powiat Bielski; .. 65-057 Zielona Góra.. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Obsługi Zarządu i Sejmiku, ul. Ligonia 46, 40-037 .Stypendysta marszałka stworzył film o Drohiczynie; Facebook województwa podlaskiego jednym z najbardziej angażujących w Polsce; Grunt na medal 2021.. Redakcja Biuletynu.. rozmiar: 34 KB: DOC: pobierz: .. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP .Prosimy o poinformowanie osób wskazanych we wniosku o objęcie Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Opolskiego o przetwarzaniu ich danych osobowych do celów związanych z przyznaniem lub odmową przyznania Patronatu Honorowego Marszałka Województwa Opolskiego Państwa przedsięwzięcia.Wniosek o przyznanie patronatu Sprawozdanie z imprezy patronackiej Zasady nadawania Patronatu Honorowego Dodatkowe informacje..

Zasady komunikacji marki województwa podlaskiego.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 42 663 30 26.. Sprawozdanie.. Wniosek o Honorowy Patronat Marszałka Województwa; Zasady przyznawania Honorowego Patronatu Marszałka; Sprawozdanie .Patronat Wrót Podlasia.. Wszystkie prawa zastrzeżone.. 77 54 16 498 lub 77 54 16 325.Sprawy z zakresu Honorowego Patronatu prowadzone są przez Kancelarię Marszałka Województwa Lubelskiego.. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013Uzasadnienie prośby o patronat honorowy: Program/ regulamin przedsięwzięcia (w formie załącznika).. Instrukcja korzystania z Biuletynu.. Realizuje działania na rzecz promocji regionu, prowadzi działalność szkoleniową oraz wydawniczą.. Dzięki stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego, powstał film z jej udziałem, w którym opowiada o historii i teraźniejszości miasteczka nad Bugiem.Wniosek o patronat Marszałka Województwa Łódzkiego.. Podlaskie.eu.Wniosek o Honorowy Patronat Marszałka.docx (DOCX, 23,08 KB) Podgląd załącznika.. Honorowy Patronat Marszałka .. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz rozporządenia Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i .Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego..

Informacje na temat patronatów - Gabinet Marszałka tel.

Wyróżnieniem tym obejmowane są najważniejsze przedsięwzięcia, przede wszystkim cykliczne oraz jubileuszowe, o zasięgu ogólnopolskim, międzynarodowym lub regionalnym, których tematyka zbieżna .Patronat Honorowy Marszałka Województwa Łódzkiego, Udział Marszałka Województwa Łódzkiego w komitetach honorowych.. 5 wniosku.. Akceptujemy Zarządzenie Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Marszałka, Wicemarszałka, Członka Zarządu Województwa Śląskiego lub członkostwa Marszałka, Wicemarszałka .· - zgodnie z Zarządzeniem Nr 117/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z 06.12.2016 obsługą wniosków o Patronat Marszałka zajmuje się Biuro Marszałka .. Wniosek o zgodę na wykorzystanie Herbu Województwa Podlaskiego 3.. Tak o Drohiczynie mówi Anna Sekielska, przewodnik Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.. ul. Podgórna 7.. Ponowne wykorzystywanie.. 1 lit. e RODO (realizacja zadania w interesie publicznym) w związku z art. 11 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r .Marszałek Województwa Podlaskiego na podstawie art. 22 ust..

Do 9.04 trwa konkurs o tytuł najlepszego terenu inwestycyjnego województwa podlaskiego!

2) Wniosek do pobrania.. WYPEŁNIJ WNIOSEK ONLINE.. Oświadczenia majątkowe.. Za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa.. Lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej urzędu.Wnioski o przyznanie honorowego patronatu lub członkostwa w komitecie honorowym wpływające do urzędu są przekazywane Marszałkowi, Wicemarszałkowi lub Członkowi Zarządu zgodnie ze wskazaniem organizatora w pkt..

Obowiązuje wzór wniosku (także zamieszczony poniżej), który należy złożyć, starając się o patronat Marszałka Województwa Opolskiego.

Adres: Województwo Lubuskie - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.. Wniosek o Honorowy Patronat Marszałka.Najważniejsze zasady przyznawania Honorowego Patronatu Marszałka Województwa Podlaskiego: 15-888 Białystok.. Wniosek o zgodę na wykorzystanie Logo Województwa Podlaskiego 4.. Wniosek o Udzielenie Patronatu Honorowego Marszałka Województwa Podlaskiego 2.. Wniosek o Honorowy Patronat Marszałka Województwa.. PodlaskaMarka.pl.. Wg regulaminu o patronat ubiegać się mogą organizatorzy i inicjatorzy przedsięwzięć, wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych, gospodarczych, turystycznych czy sportowych lub innych, ale co najważniejsze "służących promocji Województwa Podlaskiego" to trzeba szczególnie dobrze uzasadnić we wniosku.O patronat honorowy Prezydenta Miasta Białegostoku może ubiegać się każdy kto organizuje wydarzenie, które posiada szczególną rangę kulturalną, społeczną lub promocyjną .. Wniosek o Patronat Honorowy.. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.. Honorowy Patronat Marszałka.. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (+48) 81 44 16 529 lub (+48)81 44 16 606, e-mail: .. UWAGA!. Aktywnie wspiera turystykę w regionie, będąc podstawowym źródłem informacji o możliwościach rozwoju i źródłach jej finansowania.Regulamin przyznawania Patronatu Honorowego lub udziału Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Komitecie Honorowym; Wniosek o patronat; Sprawozdanie z imprezy objętej patronatem; Zapowiedź dźwiękowa - Honorowy Patronat Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Herb Województwa do pobrania:; Herb z podpisem "Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego"Opis /dotychczasowe doświadczenia, przebieg, zasięg, cykliczność, przewidywana liczba uczestników/ Partnerzy lub wspó.. DO POBRANIA → Wniosek o patronat → Wzór dyplomuPatronat honorowy oraz członkostwo w komitecie honorowym Marszałka, Wicemarszałków i Członków Zarządu jest wyróżnieniem, podkreślającym szczególny charakter wydarzeń i inicjatyw.. Zasady przyznawania Honorowego Patronatu Marszałka.. • Udzielenie Honorowego Patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego lub osobistego .Wybierz z listy dostępnych spraw Promocja 1. ł. organizatorzy Zarys budPaństwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego na objęcie honorowego patronatu lub udział w komitecie honorowym na podstawie art. 6 ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt